Piece Kuzniecova

Jest to piec komorowy, opalany wyłącznie drewnem. Sekret jego funkcjonalności tkwi w wykorzystaniu swobodnego przepływu gazów.  Gazy ciepłe unoszą się do góry, zimne przemieszczają się na dół. Do komina wpływają tylko gazy najzimniejsze . Zapewnia to efektywne, pełne i czyste spalanie.  Igor Kuzniecow udoskonalił  ten system wprowadzając tzw suchy szew. Jest to pionowa szczelina w palenisku oddzielająca zimne gazy od cieplejszych. Umożliwia to maksymalne wykorzystanie energii.  Drewno spalane jest w temperaturze ok. 950 – 1000 stopni przy doprowadzeniu odpowiedniej ilości tlenu spala się ono w 83 % jako gaz , powstaje z tego 70 % energii.